„Vienybė – tai gyvenimas“ -

sakė baltų kalbų tyrinėtojas Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas.

Vienybę lietuvių tauta įrodė  ne tik žūtbūtinėse

kovose su kryžiuočiais,

bet ir 1918 m. vasario 16, paskelbdama šalies Nepriklausomybę,

1990 m. Kovo 11-ąją,

tų pačių metų rugpjūčio 23 dienos Baltijos kelyje,

1991 m. sausio 13...

Ne kartą pasitvirtino liaudies išmintis, jog

VIENYBĖJE – GALYBĖ.

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos

susijungimas - tai dovana

artėjančiam

Lietuvos valstybės šimtmečiui.

Nuoširdžiai kviečiame į

naujai besikuriančios

LIETUVOS MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖS SĄJUNGOS

STEIGIAMĄJĮ

SUVAŽIAVIMĄ,

skirtą dviejų profesinių sąjungų

– LMPS bei LŠĮPS –

susijungimui.

Suvažiavimas vyks 2017 m. lapkričio mėn. 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų II aukšto salėje 

   Renginio pradžia 11 val.

 

Apie savo galimybę dalyvauti renginyje prašytume pranešti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skubame pranešti, kad vakar, t.y. spalio 18 d. 20.15 val. pagaliau baigėsi derybos su švietimo ministerija dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties.
 
Vakarykštis posėdis buvo itin sunkus, nes visų profsąjungų vadovai, 15 val.  į derybas  atėjo nusiteikę neišeiti, kol nebus galutinio rezultato.
 
Sunkiausia derybų vieta buvo 8.6 bei 8.9 punktai (8.6 - dėl Vyriausybės 17,4 mln. skolos tarnybinių koeficientų žirklių galutiniam panaikinikui, o 8.9 - dėl atlyginimų priedų turintiems 20 ir 25 m. pedagoginio stažo įvedimo)..
 
Seimo švietimo komiteto pirmininkas E.Jovaiša ir švietimo ministrė  J. Petrauskienė kategoriškau reikalavo, kad šie punktai būtų paaukoti dėl 8.7 punkto (nuoseklus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimų kėlimas, kol susilygins su mokytojų atlyginimais).
 
Pagaliau buvo sutarta dėl alternatyvios formuluotės 8.6 bei 8.9 punktų  perkėlimo į 8.13 punktą.
 
Sutarta, kad galutinį Sutarties tekstą patikrinimui mes gausime iki pirmadienio, t. y. spalio 23 d., o trečiadienį, spalio 25 d. jis bus svarstomas Vyriausybės posėdyje. (Gavę galutinį tekstą, tuoj pat išsiųsime Jums).
 
Liko ilga ir emociškai įtempta laukimo savaitė, su klausimu, ar Vyriausybė dar kartą neatmes Sutarties. Atmetimo atveju būsim priversti kelti kolektyvinį ginčą ir rengtis rimtoms, bet varginančioms protesto akcijoms, kurių kraštutinė priemonė - straeikas.
 
Apie Lietuvos švietimo situaciją reguliariai informuojamas Europos švietimo profesinių sąjungų komitetas (ETUCE), kuris, savo ruožtu informuoja Europos komisiją, bei savo šalis nares. Rugsėjo pabaigoje apvaliojo stalo konferencijoje Rygoje visos ETUCE priklausančios šalys pažadėjo visapusišką palaikymą Lietuvos švietimo profsąjungų veiksmams.

KOLEGOS,

derybos dėl Lietuvos švietimo ir mokslo Kolektyvinės sutarties vyksta jau treji metai. Per šį laikotarpį derybos tarp Švietimo ir mokslo ministerijos (turinčios Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimus derėtis) ir Lietuvos švietimo profesinių sąjungų buvo baigtos tris kartus. Ir kiekvieną kartą sutarties pasirašymą blokavo Finansų ministerija.

Viešoje erdvėje paskelbta informacija, kad LR Vyriausybės posėdyje Švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei protokoliniu nutarimu buvo suteikti įgaliojimai pasirašyti suderėtą kolektyvinę sutartį. Tačiau buvo nutylėta, kad tame pačiame protokole buvo įrašyta sąlyga, kurią įvykdžiusi J. Petrauskienė gali pasirašyti šią sutartį. Kolektyvinės sutarties projekte neturi būti numatyti kitų finansinių įsipareigojimų valstybės biudžetui iki 2020 metų, išskyrus mokytojų etatinį darbo apmokėjimą. Tai reiškia, kad Kolektyvinėje sutartyje neturi likti punktų:

8.8. Per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo inicijuoti Švietimo įstatymo pakeitimą, įteisinant nuostatą, draudžiančią mokyklos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams sulygti dėl papildomo pedagoginio darbo mokykloje, kurioje eina vadovo pareigas, išskyrus atvejį, kai nėra būtino specialisto, suderinus su darbuotojų atstovais.

8.6. Didinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, pasiekiant maksimalų dydį, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priede, nuo 2018 m. sausio 1 dienos, skiriant papildomas lėšas.

8.7. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus, siekiant iki 2022 metų juos sulyginti su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo užmokesčiu.

8.9. Keičiantis pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkai, inicijuoti, kad papildomai būtų nustatyti atitinkamai didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai pedagoginiams darbuotojams, turintiems 20 ir 25 metų pedagoginio darbo stažą.

Be to, kad yra reikalaujama iš sutarties išbraukti šiuos punktus, taip pat siūloma redaguoti ir daugelį kitų punktų. Vienas iš pagrindinių, ir Lietuvos mokytojams ypač aktualus punktas, dėl etatinio darbo apmokėjimo įvedimo, kurį siūloma koreguoti taip, kad etatinis darbo apmokėjimas bus įvedinėjimas trimis etapais, pradedant 2018 m. rugsėjo 1d. Kaip tai bus daroma, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos nėra informuotos. Tik iš Švietimo ir mokslo ministrės J. Petrauskienės pasisakymų savo facebook‘o paskyroje sužinojome, kad mokytojai su šiuo projektu bus supažindinami tik tada, kai įstatymo projektas bus pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti (siūlo pirkti katę maiše).

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos, matydamos, kad ir ši, 17-ta per nepriklausomos Lietuvos istoriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nesiruošia būti tikru socialiniu partneriu ir vykdyti savo įsipareigojimus, kviečia visus Lietuvos pedagogus stebėti derybas dėl Lietuvos švietimo ir mokslo Kolektyvinės sutarties, kurios prasidės šiandien 15.00 val. Švietimo ir mokslo ministerijoje. Kaip derybos pasibaigs tikrai dabar pasakyti niekas negali, tačiau tikime, kad Jūs būsite kaip niekad pilietiški, vieningi ir padėsite Jūsų atstovams derėtis dėl Jūsų ateities.

Mokytojau, auklėtojau, dėstytojau – STEBĖK, GALVOK, REAGUOK!!!

Naujienas tiesiogiai nuo 15.00 val. stebėkite adresu: 

https://www.facebook.com/svietimoprofsajunga/

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizavimas bus vykdomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį sujungimo būdu. Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga bus sujungiamos į naujai steigiamą Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinę sąjungą, kuri po reorganizavimo tęs veiklą perimdama visas Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos teises ir pareigas.

Reorganizuojami (pasibaigiantys) juridiniai asmenys:

Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga: juridinio asmens kodas: 301675765; buveinė – Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 9; teisinė forma – Profesinė sąjunga ar susivienijimas; registro tvarkytojas – VĮ "Registrų centras".

Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga: juridinio asmens kodas: 190775810; buveinė – Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 9; teisinė forma – Profesinė sąjunga ar susivienijimas; registro tvarkytojas – VĮ "Registrų centras".

Naujai steigiama Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga perims visas Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos teises ir pareigas bei turtą nuo turto ir dokumentų priėmimo-pardavimo aktų pasirašymo dienos.

Preliminari numatoma reorganizavimo pabaigos data – 2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

Su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsnio 4 dalyje išvardytais dokumentais susipažinti galima Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos buveinėje Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 9, kasdien darbo dienomis darbo laiku laikotarpiu nuo šio pranešimo paskelbimo iki reorganizavimo pabaigos.